programma studiefinanciering

Extra lessen en eindexamentraining. Beurzen en studiebegeleiding. Bijspijkercursussen voor laagopgeleide jongeren.

U bent nu hier:


studiefinanciering

Belangrijkste doel van het Programma Studiefinanciering is het vergroten van de toekomstkansen van townshipjongeren door een betere toegang tot hoger onderwijs en tot de arbeidsmarkt. Voor veel jongeren is vooral de ongelijkheid een enorme barrière.

toegang tot hoger onderwijs

De ongelijkheid in Zuid-Afrika is nog steeds extreem en dat geldt ook voor toegang tot hoger onderwijs. “Equity has yet to be achieved: almost 58.5% of whites and around 51% of Indians enter higher education. The rate for coloureds is 14.3%, while blacks are even lower at 12%. The reason for this is generally understood as poor quality primary and secondary schooling.”

Armoede in Zuid-Afrika betekent qua onderwijskansen:

 • een onderwijsachterstand van enkele jaren
 • geen/nauwelijks toegang tot internet, een bibliotheek of andere informatiebronnen. 

Partnerorganisatie REAP (Rural Education Access Programme) zegt daarover: "A lot of the drop out during study is caused by a mismatch in competencies of the individual student and the demands of the particular course, by wrong expectations (easy) or motivations (for the money) or by mere ignorance in relation to academic life. This level of drop out can be prevented by making the competences, skills and expectations of pupils fit better with their actual choices in higher education."

toegang tot de arbeidsmarkt

Naar schatting zit zeker de helft van de mensen (vanaf 15 jaar) in townships zonder werk. Onder jongeren is de werkloosheid nog groter, tot wel 65%. Vaak zijn ze tussen klas 9 en 12 zonder eindexamen van school gegaan en missen ze de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ze kunnen niet met een computer omgaan en hebben geen administratieve vaardigheden. Ze weten niet hoe ze naar werk moeten zoeken en hoe je een sollicitatie aanpakt.

Hieronder leest u hoe onze partnerorganisaties werken aan oplossingen voor deze problemen en over de behaalde resultaten.

 

 

studiebeurs of cursus?

De studielening van de overheid dekt niet alle kosten. Geef een bijdrage voor eten, wonen, vervoer. Of draag bij aan cursussen voor werkloze jongeren. Tenminste 95% van uw gift gaat naar Zuid-Afrika. Lees over overhead, geef fiscaalvoordelig.

Doneer nu met iDEAL via uw eigen bank.

anbi cbf logo

 

brown eyes clip art clipart free clipart

Geen vuilnisophaaldienst in deze township
Dunne 'muren' en onvoldoende leefruimte

lokale partners

Wij werken samen met Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties. Zij zijn eigenaar van het project en runnen het. Wij ondersteunen, maar nooit alleen.

Dankzij onze partners in Zuid-Afrika krijgen jongeren begeleiding. Op de middelbare school, voor betere eindexamenresultaten. Maar ook tijdens de studie als ze mentale en financiële steun nodig hebben. En voor laag opgeleiden zijn er cursussen en trainingen waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

Partners in het Programma Studiefinanciering zijn: Association for Educational Transformation (ASSET), Greyton-Genadendal Edufund, Rural Education Access Programme (REAP), Sozo Foundation, VisionAfrika en Young People@Work.

Klik voor meer informatie over deze partners op de uitklapmenu's onderaan deze pagina.

i have grown to see that helping others is indirectly helping myself. it developed my character in terms of work ethics, communication and taught me to manage my time better. now I see the fruits of my labour not being money but seeing people benefit from what i have done and this has led me to strongly believing in giving back to the community. khulekane (reap beursstudent)

betere schoolresultaten

Vier partners, ASSET, Greyton-Genadendal Edufund, Sozo Foundation en VisionAfrika werken aan betere schoolresultaten. Ze bieden:

 • studieruimte met voldoende licht, rust en ruimte
 • begeleiding en extra lessen na school, in het weekend en in de vakanties
 • toegang tot computers en andere hulpmiddelen.

Een jongen liep elke zaterdag 2,5 uur om naar de zaterdagschool van ASSET te kunnen: "A friend of mine attended the school. I developed envy ... because this is what I needed. I decided to attend the school all by myself, and walked from Ocean View to Masiphumelele. When I got there, they just couldn't refuse me. Every Saturday thereafter, I walked to the school and back. ASSET, I believe that you are the stepping-stone to my success."

Een medewerker van Sozo schreef het gedicht Fishing Rod waaruit het volgende fragment:

"Now that I have seen the light,
Help me to gather the firewood,
I want to light the fire of my life."

betere studieresultaten

Beursstudenten die naar hbo of universiteit gaan krijgen extra begeleiding. Daar zorgen onze partners ASSET en REAP voor. De resultaten zijn uitstekend. Maar liefst 60-70% van de studenten die zij begeleiden studeert af. Een groot verschil met de landelijke cijfers. Volgens het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Onderwijs stopt 50% van alle studenten voortijdig en van de andere helft studeert maar 20-35% af.

Beursstudenten krijgen hulp bij de aanvraag van een studielening bij de overheid. Een aanvullende beurs is nodig voor o.a. eten, wonen en reiskosten. Tijdens de studie krijgen ze begeleiding. Uit een studie van partner REAP blijkt hoe belangrijk dat is: "Students experience diverse challenges that impact academic performance, but those who have received additional academic and emotional support ... have coped and completed their studies".

Bijna alle studenten doen vrijwilligerswerk en geven zo iets terug.

Sozo bijscholing

Ondertekening van de bul (chemical engineering)

grotere kans op werk

Partner Young People @Work biedt werkloze, meestal laagopgeleide jongeren cursussen en trainingen. Doel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

YP@W biedt:

 • computercursussen
 • training in sollicitatievaardigheden (cv schrijven, zoeken naar banen, houding en kleding tijdens een sollicitatiegesprek)
 • cursussen in boekhouding en administratie
 • een databank voor banen en stages
 • mogelijkheden voor 'job shadowing'
 • een databank waarvoor iedereen een cv mag aanleveren.

De veldwerkers van deze partner doen veel vrijwilligerswerk. In het weekend reizen ze naar openbare bibliotheken om ook jongeren buiten Kaapstad op weg te helpen. 

Cursisten tijdens een computerles bij Young People @Work

we need good role models so that we can create leaders who are ethical and will lead with integrity. njongonkulu ndungane

andere programma's

Wilt u meer weten over de beide andere programma's, klik dan op de links hieronder.

resultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van ons werk en dat van onze partners?

 • In onze Jaarverslagen vindt u informatie per partner en over het aantal kinderen dat is bereikt.
 • In Impact geven we informatie over de invloed van alle activiteiten op de doelgroep (outcome) en op de maatschappij (impact).

Links:

 klik hieronder voor informatie over partners en projecten programma studiefinanciering

Over Asset's zaterdagscholen. Klik op de foto en start de film.

film asset

Sozo jongeren over hun toekomst. Klik op de foto en start de film.

film sozo

 

asset

Partner: Association for Educational Transformation (ASSET) 

Website www.asset.org.za

Partner sinds 2004

Werkgebied Westkaap, alle townships rond Kaapstad. 

Doelgroep

 • Scholieren (groep 8-12) op townshipscholen.
 • Beursstudenten op de universiteit. 

Activiteiten

 • Financiële ondersteuning en studiebegeleiding voor studenten op universiteiten rond Kaapstad. ASSET assisteert o.a. bij de aanvraag van een NSFAS-studielening. De lening is inkomensafhankelijk.
 • Bijscholing en voorlichting voor scholieren in groep 8-12 om hen voor te bereiden op het hoger onderwijs. Bijscholing vindt plaats op 5 middelbare scholen in Masibambane en Bloekombos.
Zie ook Factsheet ASSET.
Bereik en impact

Bereik: 2.500 studenten en scholieren.

Impact:

 • 70% van de ASSET beursstudenten studeert af t.o.v. 25-35% landelijk.
 • 53% van de eindexamenkandidaten haalt diploma op voldoende niveau voor de universiteit t.o.v. &&% landelijk.
 • Commentaar van een van de scholen waar ASSET mee samenwerkt: "The impact Asset is having is so wonderful that we would really like to work together forever. First is the impact on learner behaviour and attitude. Our learners' behaviour has improved so much, especially in time management and being in classes on time. Secondly the impact on their performance is so amazing."
 • De Independent Quality Assurance Agency (IQAA) die in 2010 onderzoek deed naar door ASSET begeleide studenten stelde vast dat de meeste afgestudeerden binnen twee jaar een baan hadden gevonden en tussen de R 8.000 en R 11.000 per maand verdienden. Dat is bijna 10x zoveel als de Zuid-Afrikaanse AOW, die voor miljoenen ouderen en hun kinderen en kleinkinderen de belangrijkste bron van inkomsten is.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar) 2016:
 • bijdrage aan studiebeurzen voor 5 studenten € 11.000 (ZAR 160.000).
 • bijdrage aan life skills (studie- en beroepskeuze) programma voor 1.800 8e-12e klassers op middelbare scholen € 9350 (ZAR 140.000).

2015: totaal € 19.000

 • Studiebeurzen. Bereik: 5 beursstudenten, mede dankzij een nieuw fonds op naam. Het betreft aanvullende beurzen op NSFAS-studielening incl. bijdrage familie.
 • Learner Development Programme (op 5 middelbare scholen). Bijdrage SPZA voor life skills (studie- en beroepskeuze). Bereik: 1.800 8e-12e klassers.

 

2014: totaal € 13.800

 

 • Studiebeurzen. Bereik: 1 beursstudent. Zij vervolgt haar studie in 2015. De andere student kreeg elders een beurs.
 • Learner Development Programme (op 5 middelbare scholen). Bijdrage SPZA voor life skills (studie- en beroepskeuze). Bereik: 1.800 8e-12e klassers.

 

  Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

gge

Partner: Greyton-Genadendal Edufund 

Website www.ggedufund.org.za

Partner sinds 2010

Werkgebied Westkaap, Overberg (Bereaville, Genadendal, Greyton, Voorstekraal). 

Doelgroep

Kansarme jongeren in townships en op boerderijen uit klas 8-12 met de potentie en de ambitie om verder te studeren.
Activiteiten
 • Selectie van geschikte jongeren.
 • Wiskundebijscholingsprogramma voor jongeren.
 • Studie- en beroepskeuze, begeleiding, advies en mentoring.
 • Hulp bij de aanvraag van studiebeurzen en -leningen.
 • Financiële steun voor additionele studiekosten (vervoer, accommodatie, boeken etc). 
 • Workshops over het leven op de universiteit.

Voor meer informatie zie Factsheet Greyton-Genadendal Edufund.

Bereik en impact  
 • Door betere voorbereiding op en begeleiding tijdens het tertiair onderwijs is het aantal studenten dat afstudeert aanzienlijk hoger dan het landelijke percentage van 25-35%.
 • Sinds de oprichting heeft het fonds 369 beurzen voor studenten in het voorgezet onderwijs verstrekt.
 • Het ondersteuningsprogramma voor studenten is gestart in 2007 and sindsdien hebben 26 studenten ondersteuning ontvangen. Twaalf daarvan studeren nog.
Ondersteuning SPZA Alleen informatieuitwisseling, o.a. over fondsenwerving en donororganisaties, nog geen financiële ondersteuning verstrekt. Succesvol in contact gebracht met andere donoren.
  Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

REAP

Partner: Rural Education Access Programme (REAP)

Website www.reap.org.za

Partner sinds 2003

Werkgebied Heel Zuid-Afrika.

Doelgroep

Getalenteerde, kansarme jongeren in rurale gebieden.
Activiteiten  
 • Identificeren van getalenteerde en gemotiveerde studenten met behulp van 80 vrijwilligers in het hele land.
 • Studiekeuzebegeleiding.
 • Hulp bij aanvraag studielening en studiebeurs.
 • Studiebegeleiding/mentoring.

Voor meer informatie: zie Factsheet REAP.

Bereik en impact

Bereik: 500 beursstudenten uit rurale gebieden.

Impact: 

 • 70% beursstudenten studeert af t.o.v. 25-35% landelijk.
 • Een tracking studie van REAP studenten (2010) heeft aangetoond dat REAP een grote impact heeft gehad op het leven van studenten. Door hun de kans te geven te studeren en een veelbelovend carrièrepad te volgen, heeft REAP de sociale en economische status van velen helpen verbeteren. Tevens blijkt dat afgestudeerden een grote mate van betrokkenheid laten zien bij hun familie, zowel financieel als op andere wijze. Ze zijn rolmodel en een symbool van hoop voor de mensen in hun naaste omgeving.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: Bijdrage voor studie van 4 beursstudenten, totaal € 5.700 (ZAR 80.000).

2015: € 4.200. Bijdrage studiebeurzen. Bereik: 6 beursstudenten. Een student afgestudeerd, een student afgevallen door persoonlijke omstandigheden.

2014: € 7.200. Bijdrage studiebeurzen. Bereik: 7 beursstudenten. Een student is afgestudeerd. De anderen gaan door naar het volgende studiejaar.

  Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

Partner: Sozo Foundation 

Website www.thesozofoundation.org.za

Partner sinds 2012

Werkgebied Vrygrond (Muizenberg), Westkaap

Doelgroep

 • Jongeren (15+)
 • Volwassenen
Activiteiten
 • Bieden van een veilige plek, huiswerkbegeleiding en career guidance aan leerlingen klas 8-12.
 • Computerles.
 • Diverse projecten voor volwassenen: biologisch tuinieren en het bewoonbaarder maken van krotten.

Voor meer informatie zie Factsheet Sozo.

Bereik en impact

Bereik: 95 jongeren en volwassenen.

Impact: Zie het Heldenverhaal van Sozo.

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016:

 • Bijdrage t.b.v. trainingsprogramma stafleden in claim making en fondsenwerving € 2.000.
 • Sozo succesvol in contact gebracht met diverse andere donoren.

2015: garantie verstrekt van € 3.500 (ZAR 50.000) om evt. tekort op te vangen.

2014: bijdrage huiswerkbegeleiding voor jongeren € 3.480. 

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

 

Eigen 'project' 

Studente Sociaal Werk. Alleenstaande, gescheiden jonge vrouw met twee kinderen. Heeft zich ondanks alle problemen (w.o. gewelddadige stalkende ex) staande weten te houden.

Nadat ze eerst met een avondstudie haar diploma middelbare school haalde, startte ze met een opleiding tot verpleegkundige. Weekend- en nachtdiensten bleken echter te zwaar met twee opgroeiende kinderen. In overleg stapte ze over naar Sociaal Werk. Ze heeft inmiddels het vierde jaar voltooid en is op zoek naar werk. Omdat haar kansen groter zijn met een rijbewijs, is ze bezig met rijlessen. Verder doet ze vrijwilligerswerk, o.a. door kinderen uit de buurt op te vangen.

Voor deze studente hebben we donoren gevonden die een deel van haar leef- en studiekosten en van de schoolkosten van haar twee dochters (15 en 18) betalen.

Ondersteuning SPZA

2017: € 500 per maand. Tevens schoolkosten kinderen € 2.000 per jaar.

2016: € 550 per maand. Tevens schoolkosten kinderen.

2015: € 5.600. Tevens schoolkosten kinderen.

2014: € 4.069. Tevens schoolkosten kinderen.

  Wilt u ook bijdragen aan de studiekosten van deze studente? Neem dan contact met ons op.

 

logo ypaw

Partner: Young People @Work

Website http://youngpeopleatwork.weebly.com/

Partner sinds 2013

Werkgebied Heel Zuid-Afrika, maar vooral in de Westkaap

Doelgroep

Werkloze, veelal laagopgeleide jongeren tussen 16-35 jaar 
Activiteiten
 • Cursussen en trainingen in 'life skills', computervaardigheid, social media, CV schrijven, solliciteren.
 • Workshops in openbare bibliotheken voor werklozen 'online job training'. 

Voor meer informatie over Young People @Work zie hun Factsheet.

Bereik en impact Bereik: 1.000 jonge werklozen. Interessant is dat aan de online job training ook ruim 50 55-plussers deelnamen.
Impact: 
 • De trainingen vergroten de vaardigheden en competenties van de deelnemers, en daarmee ook hun zelfvertrouwen.
 • Bovendien vergroot de participatie in de activiteiten van YP@W het sociale en professionele netwerk van werkloze jongeren.
 • Dit alles draagt bij tot betere kansen op de arbeidsmarkt. 
 • Een kwart van de deelnemers werd lid van de openbare bibliotheek. 
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016

 • € 500 ter dekking van een tekort (op basis van garantie).
 • YP@W succesvol in contact gebracht met diverse andere donoren.

2015: € 4.200 voor diverse activiteiten.

2014: € 3.500 voor diverse activiteiten.

  Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

stichting projecten zuid-afrika

Librijesteeg 105
3011 HN Rotterdam Nederland

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

social icons authorstream

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door JvR online