programma studiefinanciering

Extra lessen en eindexamentraining. Beurzen en studiebegeleiding. Bijspijkercursussen voor laagopgeleide jongeren.

U bent nu hier:


studiefinanciering

Belangrijkste doel van het Programma Studiefinanciering is het vergroten van de toekomstkansen van townshipjongeren door een betere toegang tot hoger onderwijs en tot de arbeidsmarkt. Voor veel jongeren is vooral de ongelijkheid een enorme barrière. Diverse organisaties waar wij mee samenwerken helpen jongeren (klas 8-12) hun schoolprestaties te verbeteren. Want onderwijs is de sleutel.

toegang tot hoger onderwijs

De ongelijkheid in Zuid-Afrika is nog steeds extreem en dat geldt ook voor toegang tot hoger onderwijs. “Equity has yet to be achieved: almost 58.5% of whites and around 51% of Indians enter higher education. The rate for coloureds is 14.3%, while blacks are even lower at 12%. The reason for this is generally understood as poor quality primary and secondary schooling.”

Armoede in Zuid-Afrika betekent qua onderwijskansen:

 • een onderwijsachterstand van enkele jaren
 • geen/nauwelijks toegang tot internet, een bibliotheek of andere informatiebronnen. 

Voormalige partnerorganisatie REAP (Rural Education Access Programme) zegt daarover: "A lot of the drop out during study is caused by a mismatch in competencies of the individual student and the demands of the particular course, by wrong expectations (easy) or motivations (for the money) or by mere ignorance in relation to academic life. This level of drop out can be prevented by making the competences, skills and expectations of pupils fit better with their actual choices in higher education."

toegang tot de arbeidsmarkt

Naar schatting zit zeker de helft van de mensen (vanaf 15 jaar) in townships zonder werk. Onder jongeren is de werkloosheid nog groter, tot wel 65%. Vaak zijn ze tussen klas 9 en 12 zonder eindexamen van school gegaan en missen ze de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ze kunnen niet met een computer omgaan en hebben geen administratieve vaardigheden. Ze weten niet hoe ze naar werk moeten zoeken en hoe je een sollicitatie aanpakt.

Hieronder leest u hoe onze partnerorganisaties werken aan oplossingen voor deze problemen en over de behaalde resultaten.

 

shacks alg

 

studiebeurs of cursus?

De studielening van de overheid dekt niet alle kosten. Geef een bijdrage voor eten, wonen, vervoer. Of draag bij aan cursussen voor werkloze jongeren. Tenminste 95% van uw gift (op NL 51 TRIO 0390 4376 03 t.n.v. Stichting Projecten Zuid-Afrika) gaat naar Zuid-Afrika. Lees over overhead.

ANBI FC +geel 2017 02 17 11 44 06 UTC

 

Doneer nu met uw smartphone en de iDEAL QR code of gebruik het keuzemenu. In 2020 gaven mensen gemiddeld € 150.

Donatie QR 25

brown eyes clip art clipart free clipart

lokale partners

Wij werken samen met Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties. Zij zijn eigenaar van het project en runnen het. Wij ondersteunen met geld, informatie en advies, maar nooit alleen.

Dankzij onze partners in Zuid-Afrika krijgen jongeren begeleiding. Op de middelbare school, voor betere eindexamenresultaten. Maar ook tijdens de studie als ze mentale en financiële steun nodig hebben. En voor laag opgeleiden zijn er cursussen en trainingen waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

i have grown to see that helping others is indirectly helping myself. it developed my character in terms of work ethics, communication and taught me to manage my time better. now I see the fruits of my labour not being money but seeing people benefit from what i have done and this has led me to strongly believing in giving back to the community. khulekane (reap beursstudent)

betere schoolresultaten

ASSET (Association for Educational Transformation), Sakhisizwe Youth Development en Waumbe Youth Development Centre werken aan betere schoolresultaten. Ze bieden:

 • studieruimte met voldoende licht, rust en ruimte
 • begeleiding en extra lessen na school, in het weekend en in de vakanties
 • toegang tot computers en andere hulpmiddelen.

Een jongen liep elke zaterdag 2,5 uur om naar de zaterdagschool van ASSET te kunnen: "A friend of mine attended the school. I developed envy ... because this is what I needed. I decided to attend the school all by myself, and walked from Ocean View to Masiphumelele. When I got there, they just couldn't refuse me. Every Saturday thereafter, I walked to the school and back. ASSET, I believe that you are the stepping-stone to my success."

betere studieresultaten

Beursstudenten die naar hbo of universiteit gaan krijgen extra begeleiding. Ook daar zorgt onze partner ASSET  voor. De resultaten zijn uitstekend. Maar liefst 60-70% van de studenten die zij begeleiden studeert af. Een groot verschil met de landelijke cijfers. Volgens het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Onderwijs stopt 50% van alle studenten voortijdig en van de andere helft studeert maar 20-35% af.

Beursstudenten krijgen hulp bij de aanvraag van een studielening bij de overheid. Een aanvullende beurs is nodig voor o.a. eten, wonen en reiskosten. Tijdens de studie krijgen ze begeleiding. Uit een studie van voormalige partner REAP blijkt hoe belangrijk dat is: "Students experience diverse challenges that impact academic performance, but those who have received additional academic and emotional support ... have coped and completed their studies".

Bijna alle studenten doen vrijwilligerswerk en geven zo iets terug.

Sozo bijscholing

Ondertekening van de bul (chemical engineering)

grotere kans op werk

Partner Young People @Work biedt werkloze, meestal laagopgeleide jongeren cursussen en trainingen. Doel is hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

YP@W biedt:

 • computercursussen
 • training in sollicitatievaardigheden (cv schrijven, informatie over houding en kleding tijdens een sollicitatiegesprek, zoeken naar banen)
 • cursussen in boekhouding en administratie
 • een databank voor banen en stages
 • mogelijkheden voor 'job shadowing'
 • een databank waarvoor iedereen een cv mag aanleveren.

De veldwerkers van deze partner doen veel vrijwilligerswerk. In het weekend reizen ze naar openbare bibliotheken om ook jongeren buiten Kaapstad op weg te helpen. 

Verder is YP@W betrokken bij het Fundraising Mentoring Network (FMN). Kleine Zuid-Afrikaanse organisaties kunnen daar training en informatie krijgen, o.a. over fondsenwerving. SPZA steunt het beursfonds van FMN om organisaties te helpen die het lidmaatschap van ZAR 300 niet kunnen betalen.

Cursisten tijdens een computerles bij Young People @Work

we need good role models so that we can create leaders who are ethical and will lead with integrity. njongonkulu ndungane

andere programma's

Wilt u meer weten over de beide andere programma's, Beter Basisonderwijs en Buitenschoolse Activiteiten, klik dan op de links hieronder.

resultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van ons werk en dat van onze partners?

 • In onze jaarstukken vindt u de belangrijkste informatie over onze activiteiten en over de financiën.
 • In Impact geven we informatie over de invloed van onze activiteiten en die van onze partners op de doelgroep en op de maatschappij.
 • In onze nieuwsbrief Ubuntu en op www.spza.org/home leest u het laatste nieuws.

Links:

 

Over Asset's zaterdagscholen. Klik op de foto en start de film.

film asset

Sozo jongeren over hun toekomst. Klik op de foto en start de film.

film sozo

stichting projecten zuid-afrika

Librijesteeg 105
3011 HN Rotterdam Nederland

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

social icons authorstream

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized