programma buitenschoolse activiteiten

Na school en in de vakantie: leren, plezier en veiligheid. Lokale jongeren helpen als vrijwilliger. Ook bijspijkerlessen voor betere schoolresultaten.

U bent nu hier:


buitenschoolse activiteiten

Doel van het Programma Buitenschoolse Activiteiten is kinderen op de basisschool en jongeren activiteiten bieden waar plezier en leren in een veilige omgeving voorop staan.

op straat of voor de tv

Voor kinderen en jongeren in townships in Zuid-Afrika zijn er nauwelijks voorzieningen.
Buiten schooltijd zijn ze op straat waar ze geconfronteerd worden met alcohol- en drugsmisbruik en geweld. Of ze hangen voor de tv waar vooral programma's voor volwassenen te zien zijn. 
In de meeste huizen ontbreken speelgoed, boeken of een computer.

veel eenoudergezinnen

Vaak eindigt de schooldag al om 2 uur en de schoolvakanties zijn lang, ruim 3 maanden per jaar.
Omdat er veel eenoudergezinnen zijn, met alleen een moeder of een grootmoeder als kostwinner, zijn kinderen regelmatig langdurig op zichzelf aangewezen.
9 miljoen Zuid-Afrikaanse kinderen groeien op zonder vader.
Zuid-Afrika telt ruim 3 miljoen wezen.

Hieronder vertellen we hoe Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties werken aan oplossingen voor deze problemen en welke resultaten ze behalen.

 

bso nvp 4

lokale partners

Wij werken samen met Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties. Zij zijn initiatiefnemer en eigenaar van het project en runnen het. Wij ondersteunen met geld, informatie en advies, maar nooit alleen.

Dankzij onze partners in Zuid-Afrika kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan leuke en leerzame activiteiten in een veilige omgeving. Activiteiten waar thuis en op veel townshipscholen geen tijd, geld, materiaal of deskundigheid voor is. Sport en spel, arts & crafts, life skills, computerles en huiswerkbegeleiding maar ook bijspijkeren voor betere doorstroming naar vervolgonderwijs.

activiteiten na school of in de vakanties?

Help onze partners kinderen en jongeren van de straat te houden in een veilige omgeving. Met huiswerkbegeleiding, sport, handvaardigheid, computerles en nog veel meer. Jongeren krijgen vrijwilligerstraining.Tenminste 95% van uw gift (op NL 51 TRIO 0390 4376 03 t.n.v. Stichting Projecten Zuid-Afrika) gaat naar Zuid-Afrika. Lees over overhead.

ANBI FC +geel 2017 02 17 11 44 06 UTC

 

Doneer nu met uw smartphone en de iDEAL QR code of gebruik het keuzemenu. In 2020 gaven mensen gemiddeld € 150.

Donatie QR 25

 brown eyes clip art clipart free clipart

van sport tot computerles

Bij buitenschoolse activiteiten nemen kinderen en jongeren deel aan verschillende activiteiten zoals:

 • sport en spel
 • knutselen, tekenen en schilderen
 • toneel, dansen en muziek maken
 • computerles, (voor)lezen, rekenen, Engels
 • bijspijkerlessen voor betere school- en eindexamenresultaten.

Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven. Bij sommige partners is dat de belangrijkste activiteit.

rouwverwerking

We steunen ook een bijzondere vorm van buitenschoolse activiteiten: voor kinderen in de rouw. Kinderen die zijn vastgelopen in hun rouwproces kunnen aan een speciaal programma meedoen. Daar leren ze met lotgenootjes in kleine groepen om te gaan met hun verdriet. Op de foto hieronder een kindertekening met zes graven. Professionele hulpverleners van Khululeka Grief Support begeleiden de 'Grief Support Groups'.

We steunen ook training en begeleiding voor hulpverleners die deze bijzondere opvang bieden.

Op de website van Khululeka staan diverse publicaties over kinderen en rouwverwerking, o.a. de Khu Kit.

Links:

Enthousiast vrijwilligersteam van Khwela

Dit kind tekende zes graven ...

holiday schools model

Het Holiday Schools Model - voor vakantieactiviteiten - is door ons ontwikkeld in samenwerking met een groep townshipjongeren. De belangrijkste kenmerken van een Holiday School zijn:

 • Inzet van lokale vrijwilligers, in het bijzonder jongeren. Zij krijgen training.
 • Steun uit de eigen gemeenschap: geld, materialen, gebruik van gebouwen.
 • Entree betalen: geld of een zak met blik, glas of plastic.

Het boekje over het Holiday Schools model kan gratis worden gedownload. Bekijk ook de presentatie.

Links:

if our hopes of building a better world are to become more than wishful thinking, we will need the engagement of volunteers more than ever. kofi annan

andere programma's

Wilt u meer weten over de beide andere programma's, Beter Basisonderwijs en Studiefinanciering, klik dan op de links hieronder.

resultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van ons werk en dat van onze partners?

 • In onze jaarstukken vindt u de belangrijkste informatie over onze activiteiten en over de financiën.
 • In Impact geven we informatie over de invloed van onze activiteiten en die van onze partners op de doelgroep en op de maatschappij.
 • In onze nieuwsbrief Ubuntu en op onze home page leest u het laatste nieuws.

Links:

 

Net vir Pret Blikkies Band. Klik op de foto om de film te starten.

net vir pret blikkies band

 

VisionAfrika jongeren vertellen. Klik op de foto om de film te starten.

filmpje visionafrika

stichting projecten zuid-afrika

Librijesteeg 105
3011 HN Rotterdam Nederland

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

social icons authorstream

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized