programma buitenschoolse activiteiten

Na school en in de vakantie: leren, plezier en veiligheid. Lokale jongeren helpen als vrijwilliger. Ook bijspijkerlessen voor betere schoolresultaten.

U bent nu hier:


buitenschoolse activiteiten

Doel van het Programma Buitenschoolse Activiteiten is kinderen en jongeren activiteiten bieden waar plezier en leren in een veilige omgeving voorop staan. Diverse organisaties waar wij mee samenwerken helpen jongeren (klas 8-12) hun schoolprestaties te verbeteren. Want onderwijs is de sleutel.

actie voor Holiday Schools

We houden momenteel een inzamelactie voor de Holiday Schools die in 2019 in diverse townships worden georganiseerd, te beginnen in de zomervakantie december 2018-januari 2019. Doneer door te klikken op een van de keuzemogelijkheden (zie voorbeeld hieronder) op de Play it Forward site.

hs actie

fietsen voor holiday schools: ride on education

Schrijf je in voor een mooie en gezellige fietstocht van 13 tot 20 juli 2019 van Eindhoven naar Parijs. Deze tocht wordt georganiseerd door The Ride on Education. Zij hebben al 6 jaar ervaring met het organiseren van deze fietsweek. Iedereen fietst zoals hij/zij wil: alleen, met z'n tweeën of in groepsverband. Doe mee en laat je sponsoren ten bate van onderwijsprojecten voor townshipkinderen en -jongeren in Zuid-Afrika, je doet het immers niet voor jezelf. Kijk voor meer informatie op: The Ride on Education.

op straat of voor de tv

Voor kinderen en jongeren in townships in Zuid-Afrika zijn er nauwelijks voorzieningen.
Buiten schooltijd zijn ze op straat waar ze geconfronteerd worden met alcohol- en drugsmisbruik en geweld. Of ze hangen voor de tv waar vooral programma's voor volwassenen te zien zijn. 
In de meeste huizen ontbreken speelgoed, boeken of een computer.

veel eenoudergezinnen

Vaak eindigt de schooldag al om 2 uur en de schoolvakanties zijn lang, ruim 3 maanden per jaar.
Omdat er veel eenoudergezinnen zijn, met alleen een moeder of een grootmoeder als kostwinner, zijn kinderen regelmatig langdurig op zichzelf aangewezen.
9 miljoen Zuid-Afrikaanse kinderen groeien op zonder vader.
Zuid-Afrika telt ruim 3 miljoen wezen.

 

Hieronder vertellen we hoe Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties werken aan oplossingen voor deze problemen en welke resultaten ze behalen.

naschoolse of vakantie activiteiten?

Investeer samen met ons in de toekomst van een kind. Want ieder kind verdient een kans om de armoede te ontgroeien. Tenminste 95% van uw gift gaat naar Zuid-Afrika. Lees over overhead, geef fiscaalvoordelig.

Doneer nu met iDEAL via uw eigen bank.

anbi cbf logo

 

brown eyes clip art clipart free clipart

Wonen in een township

lokale partners

Wij werken samen met Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties. Zij zijn initiatiefnemer en eigenaar van het project en runnen het. Wij ondersteunen, maar nooit alleen.

Dankzij onze partners in Zuid-Afrika kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan leuke en leerzame activiteiten in een veilige omgeving. Activiteiten waar thuis en op veel townshipscholen geen tijd, geld, materiaal of deskundigheid voor is. Sport en spel, arts & crafts, life skills, computerles en huiswerkbegeleiding maar ook bijspijkeren voor betere doorstroming naar vervolgonderwijs.

Klik voor meer informatie over onze partners in dit programma op de uitklapmenu's onderaan deze webpagina.

van sport tot computerles

Bij buitenschoolse activiteiten nemen kinderen en jongeren deel aan verschillende activiteiten zoals:

 • sport en spel
 • knutselen, tekenen en schilderen
 • toneel, dansen en muziek maken
 • computerles, (voor)lezen, rekenen, Engels
 • bijspijkerlessen voor betere school- en eindexamenresultaten.

Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven. Bij sommige partners is dat de belangrijkste activiteit.

rouwverwerking

We steunen ook een bijzondere vorm van buitenschoolse activiteiten: voor kinderen in de rouw. Kinderen die zijn vastgelopen in de rouwverwerking kunnen aan een speciaal programma meedoen. Daar leren ze met lotgenootjes in kleine groepen om te gaan met hun verdriet. Op de foto hierboven een kindertekening met zes graven. Professionele hulpverleners van Khululeka Grief Support begeleiden de 'Grief Support Groups'.

We steunen ook training en begeleiding voor hulpverleners die deze bijzondere opvang bieden.

Op de website van Khululeka staan diverse publicaties over kinderen en rouwverwerking, o.a. de Khu Kit.

Links:

Enthousiast vrijwilligersteam van Khwela

Dit kind tekende zes graven ...

holiday schools model

Het Holiday Schools Model - voor vakantieactiviteiten - is door ons ontwikkeld in samenwerking met een groep townshipjongeren. De belangrijkste kenmerken van een Holiday School zijn:

 • Inzet van lokale vrijwilligers, in het bijzonder jongeren. Zij krijgen training.
 • Steun uit de eigen gemeenschap: geld, materialen, gebruik van gebouwen.
 • Entree betalen: geld of een zak met blik, glas of plastic.

Het boekje over het Holiday Schools model kan gratis worden gedownload. Bekijk ook de presentatie.

Links:

if our hopes of building a better world are to become more than wishful thinking, we will need the engagement of volunteers more than ever. kofi annan

andere programma's

Wilt u meer weten over de beide andere programma's, klik dan op de links hieronder.

resultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van ons werk en dat van onze partners?

 • In onze Jaarverslagen vindt u informatie per partner en over het aantal kinderen dat is bereikt.
 • In Impact geven we informatie over de invloed van alle activiteiten op de doelgroep (outcome) en op de maatschappij (impact).


Links:

 klik hieronder voor informatie over partners en projecten programma buitenschoolse activiteiten

Net vir Pret Blikkies Band. Klik op de foto om de film te starten.

net vir pret blikkies band

 

VisionAfrika jongeren vertellen. Klik op de foto om de film te starten.

filmpje visionafrika

 

the Breede Centre Logo

Partner: Breede Centre 

Website www.breedecentre.co.za

Partner sinds 2013

Werkgebied  McGregor, Bonnievale, Robertson, Ashton en Montague 

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren 4+
 • Werklozen
Activiteiten
 • Holiday Schools 
 • Naschoolse activiteiten
 • Scholings- en werkgelegenheidsactiviteiten voor werklozen
 • Extra lessen op een basisschool voor townshipkinderen

Voor meer informatie over Breede Centre zie hun Factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 120 kinderen (incl. 10 kinderen met foetaal alcohol syndroom) en werkloze jongeren.

Impact:

 • De ondernemerscursus voor jongeren heeft geleid tot het inzicht dat ook een organisatie starten een vorm van ondernemerschap is. Een van de deelnemers schreef in een bedankbrief: “The lessons we all learned was that we need to understand that greatness exists in all of us – we just need to learn how to apply it – we can use creativity to unlock the wealth that lies within ourselves.”
 • Dankzij de inkomsten die Breede Centre verwerft met de door hen gestarte 'home industry' kunnen diverse mensen in hun eigen onderhoud voorzien. Met de rest van de opbrengst denkt het Centre binnen 3 jaar voor 70% de eigen kosten te kunnen dekken.
 • Over de buitenschoolse activiteiten: "In the afternoons at the Breede Centre a steady group of children enjoy playing with balls and crafting something with their hands. A folded frog that could jump was one of their favourites. And of course drawing, drawing, drawing… some cannot get enough of it. A form of expressing that is not given space in the [township] schools.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017: Bijdrage voor exploitatie- en trainingskosten, totaal € 6.400.

2016

 • Bijdrage SPZA: € 4.300 (ZAR 62.000) voor activiteiten jeugdcoördinator en 'young leaders' en voor capaciteitsopbouw in het algemeen. Status: rapportage afwachten.
 • Bijdrage aan trainingsprogramma Change the Game (fondsenwerving en claim making) voor twee medewerkers, ca. € 2.500.

2015: Bijdrage voor salariskosten fondsenwerver/coördinator buitenschoolse opvang en tevens voor holiday schools, totaal € 2.100.

2014: Bijdrage € 3.800 voor naschoolse opvang en holiday schools. Status: afgerond. Eindrapport Breede Centre 2014 ter inzage via Contactpagina.

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

Geen logo        

Partner: Dysselsdorp Community After Care Centre 

Website geen

Partner sinds 2006

Werkgebied Dysseldorp en omgeving

Doelgroep

Kinderen en jongeren (7-16 jaar)
Activiteiten
 • Naschoolse opvang en activiteiten
 • Holiday schools

Voor meer informatie zie Factsheet Dysselsdorp.

 

 

Bereik en impact

Bereik: 234 kinderen 4-15.

Impact:

 • Een van de kinderen ontdekte een piano. Hij bleek een bijzonder talent te hebben. Hij studeert nu muziek aan de universiteit van Stellenbosch en werd een belangrijk rolmodel voor de kinderen in Dysselsdorp. Er zijn inmiddels meer muziektalenten geïdentificeerd.
 • Jongeren leren samenwerken: "Our volunteers have also learnt to work as a team and … to showcase their talents, and they did not only showcase it but they passed on their talents to the children as well." 
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017: Organisatie op het spoor gezet van andere Nederlandse donor die zich specifiek richt op katholieke organisaties. Wij wachten feedback af.

2016: Geen projectvoorstel ontvangen voor 2016.

2015: Geen projectvoorstel ontvangen voor 2015.

2014: Bijdrage € 890.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

khululeka

Partner: Khululeka Grief Support 

Website www.khululeka.org

Partner sinds 2011

Werkgebied  Zuid-Afrika

Doelgroep

 
 • Kinderen en jongeren 2-18 jaar
 • Volwassenen (hulpverleners en leerkrachten)
Activiteiten  
 • Support groepen voor kinderen (rouwverwerking)
 • Training en begeleiding hulpverleners

Zie ook Factsheet Khululeka en film: https://www.youtube.com/watch?v=syT7Q3Dvtm8&feature=youtu.be

Bereik en impact Bereik:
 • 30 kinderen/jongeren
 • 290 volwassenen (training)
 • 180 volwassenen (coaching)

Impact: 

 • Een kind dat deelnam aan een Support Group van Khululeka Grief Support zei: "Why do we call this a bereavement group? It must be called a ’relievement’ group, because we leave all our sadness behind”. 
 • Leerkrachten melden: "Attending a Khululeka Support Group to work through experiences of grief, leads to an improvement in school grades." 
 • Zie ook het Heldenverhaal van twee kinderen.
 • Na een training van een week voor 30 beroepskrachten en vrijwilligers: "Some of the volunteers informed us that they had never been trained before. One of the participants said: “for the first time in my life, I am now sure of how to handle grief and know how to help the children I work with”. One of the male participants said “I am happy to learn that it’s okay for men to cry when they feel pain.”
 • Hulpverleners in een hospice: “The workshops have opened the eyes of all those staff who attended and ensured tremendous growth for each individual, as well as a more positive approach to handling child grief in both their home and work environment from now on”.

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar(

2017: Bijdrage ZAR 100.000. Eerst rapportage 2016 afwachten.

2016: Bijdrage € 6.900 (ZAR 100.000) voor Grief Support Groups en extra programma's in de schoolvakanties. Status: rapportage afwachten.

2015: Bijdrage € 2.100. Training voor 30 hulpverleners in Pietermaritzburg. Minstens de helft helpt als vrijwilliger kinderen bij rouwverwerking.

2014: Bijdrage € 1.240. Bereik 20 kinderen in twee Support Groups.

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site. Een paar voorbeelden van kosten:

khululeka donating

 

khwela

Partner: Khwela Community Based Organisation 

Website geen

Partner sinds 2013

Werkgebied Khyayelitsha (Kaapstad)

Doelgroep

Kinderen en jongeren (7-16 jaar)
Activiteiten
 • Naschoolse activiteiten
 • Holiday Schools

Zie verder Factsheet Khwela.

Bereik en impact

Bereik: 1.500 kinderen en 35 jonge vrijwilligers.

Impact: Khwela slaagde erin om ook ouders bij de Holiday School te betrekken: "We had parents for the first attending the holiday program, some where even assisting. After we have noticed this we had a team meeting looking at way to make parents be part of the safety and security of children. We also had to use them in the toilets as children were playing with water and leaving the taps open. We are leaning more and we had to ask for more assistance."

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: R 45.000 voor Holiday School in de zomervakantie (december 2016-januari 2017). Status: rapportage afwachten.

2015: Bijdrage aan holiday school € 7.000 (deels via eindafrekening in 2016).

2014: Bijdrage € 3.600 (incl. reservering van € 1.260). Bereik 1.500 kinderen en 35 jonge vrijwilligers.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

logo masakhe

Partner: Masakhe Development Centre 

Website www.masakhe.org

Partner sinds 2015

Werkgebied Gugulethu (Kaapstad)

Doelgroep

 • Kinderen en jongeren 5-18.
Activiteiten
 • Holiday Schools 
 • Naschoolse activiteiten

Voor meer informatie over Masakhe zie hun Factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 100 kinderen en 10 jonge vrijwilligers.

Impact:

 • Moeder: "Ever since this project started working, our children pass well at school, they learn different skills thanks to Zelpha's team".
 • Ward councillor: "I will continue to support the work of Masakhe because it brought many positive changes in our youth".
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016

 • R 65.000 voor Holiday School in de zomervakantie (december 2016-januari 2017). Status: rapportage afwachten.
 • € 2.500 (eindafrekening Holiday School 2015).

2015 € 2.700, bijdrage aan Holiday School voor 100 kinderen (eindafrekening in 2016).

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

NVP

Partner: Net vir Pret 

Website www.netvirpret.org

Partner sinds 2004

Werkgebied Smitsville (Barrydale) en boerderijen in omgeving

Doelgroep

Kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren 15+
Activiteiten
 • Naschoolse opvang en Holiday Schools incl. trainingsprogramma voor jonge vrijwilligers (young leaders)
 • Muziekles, arts & crafts en sport op vier boerderijscholen in de omgeving
 • Speelgoedbibliotheek
 • Freedom Parade op 16 december (Freedom Day)
 • Computerles
 • Speciale lessen voor kinderen met leerproblemen met een zelf ontwikkelde methode. Zie Drumming with Peter.

Net vir Pret maakt prachtige rapportages over hun werk, klik HIER voor de meeste recente versie. Zie ook Factsheet op deze website.

Bekijk de film over de jaarlijkse parade die Net vir Pret organiseert samen met de Handspring Puppet Company (van War Horse). Naar Film.

Bereik en impact

Bereik: 1.000 kinderen en jongeren

Impact:

 • Jongeren spelen bij Net vir Pret een belangrijke rol: "It would not be possible for the 4 staff members to cope effectively with such a large number and, as with so many of our activities, we depended entirely on the assistance of the Young Leaders – Net vir Pret’s volunteer group of teenagers."
 • Kinderen leren van alles op de holiday schools waar het motto 'Activity based learning and fun' is. Net vir Pret rapporteerde: "Children learnt about the value of attaining skills and using the skills to create items for themselves or their homes. They also learnt that these items are of such a quality that they could reproduce and sell and make a profit out of their handwork."
 • "The local police let us know that crime amongst young children went down … Some children's behaviour improved at home."
 • De Freedom Parade bracht iets teweeg in het verdeelde Barrydale: "The event was an unqualified success. It brought the two sections of our community together in harmony and celebration; it provided the children with a transforming experience which will surely always be with them; it provided an opportunity for everyone to see what wonders their children are capable of; it provided the Young Leaders with strong evidence of their central role in our small community and what their faith and commitment can achieve."
 • Zie ook het Heldenverhaal van Net vir Pret.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017: Bijdrage ZAR 100.000. Eerst rapportage 2016 afwachten.

2016: Bijdrage € 6.900 (ZAR 100.000) organisatiekosten incl. trainingsprogramma voor jonge vrijwilligers. Status: rapportage afwachten.

2015: Bijdrage € 7.600 organisatiekosten incl. trainingsprogramma voor jonge vrijwilligers.

2014: Bijdrage € 6.900.

  Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

sozo logo

Partner: Sozo Foundation 

Website www.thesozofoundation.org.za.

Partner sinds 2012

Werkgebied Vrygrond (Muizenberg), Westkaap

Doelgroep

 • Jongeren (15+)
 • Volwassenen
Activiteiten
 • Bieden van veilige plek, huiswerkbegeleiding en career guidance aan High School leerlingen klas 8-12.
 • Computerles.
 • Diverse projecten voor volwassenen: biologisch tuinieren en het bewoonbaarder maken van krotten.

Zie ook een film over Sozo: https://youtu.be/EajK818TN7U  en een animatie: https://www.youtube.com/watch?v=EajK818TN7U&feature=youtu.been Factsheet.

Bereik en impact

Impact: Zie het Heldenverhaal van Sozo.

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: Bijdrage organisatiekosten incl. trainingsprogramma voor de staf ZAR 51.975.

2015: Geen projectvoorstel van Sozo ontvangen.

2014: Bijdrage aan computerlessen € 3.500.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

township roots

Partner: Township Roots

Website: http://www.townshiproots.org

Partner sinds 2015

Werkgebied Western Cape, Cape Town, Philippi Township

Doelgroep

Kinderen en jongeren 8-16 jaar
Activiteiten

•Reading Clubs
•Performing Arts: Drama and Dance
•High School Scholarship Programme (sourcing resources and mentorship referral)
•Holiday Programme

Voor meer informatie over de activiteiten van Township Roots zie hun Factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 200 kinderen en 50 jonge vrijwilligers

Impact: By raising awareness and increasing practical skills that are necessary in school, we believe that
we can keep children from dropping out. We aim to make their learning experience fun and memorable.
Township Roots (TR) works with both ownship primary and high school learners. We run educational and physical initiatives for students in at-risk communities.
Our goal is to promote safe, free, fun and memorable academic performance within schools, and to encourage the culture of excellence that we hope for in our young leaders.

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar(

2016

 • Afgerekend op basis van eindrapportage over Reading Clubs € 750.
 • Bijdrage aan trainingsprogramma Change the Game (fondsenwerving en claim making) voor twee medewerkers, ca. € 2.500.

2015: Steun verstrekt voor Reading Clubs € 700.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.
 

Partner: Ubuntu4All

Website

Partner sinds 2017

Werkgebied  Hout Bay, Imizamo Yethu

Doelgroep

 Kinderen en jongeren 4-25 jaar oud
Activiteiten

 Extra begeleiding op de basisschool voor kinderen met leerproblemen.
 Naschoolse activiteiten. Youth cafe voor jongeren (huiswerkbegeleiding, life skills). Training en opleiding voor jongeren die assisteren. Zie ook Factsheet Ubuntu4All.

Voor meer informatie zie Factsheet Ubuntu4All.

Bereik en impact   Bereik: 240 kinderen en jongeren. Tevens 120 familieleden (ouders, grootouders, enz.).

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

 2017: R 100.000 voor opleidingen en naschoolse activiteiten.
   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

VISIONAFRIKA

Partner: Vision Afrika 

Website www.visionafrika.com

Partner sinds 2010

Werkgebied Kayamandi en Vlottenburg (Stellenbosch), Westkaap

Doelgroep

Kinderen en jongeren 2-18 jaar
Activiteiten
 • Kleuterschool en basisschool
 • Buitenschoolse activiteiten met huiswerkbegeleiding en computerles
 • Speciaal programma voor 8ste-12de klassers. 12de klassers krijgen o.a. beroepskeuzeadvies en sollicitatietraining. Voor hen die verder studeren is er studiebegeleiding.

Voor meer informatie over de activiteiten van VisionAfrika zie hun Factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 620 kinderen en jongeren (waaronder 30 11de klassers en 30-60 studenten die helpen als vrijwilliger).

Impact: 

 • Nieuwe inzichten en gedragsverandering bij jongeren die deelnemen aan het speciale programma: “The ‘truth, lies and assumptions’ session has taught me how easy it is to make an assumption about something without getting all the facts.”  “I thought I had all the information with regards to going to into higher education, but from the life mapping session, I learnt that it was just as assumption and there’s much more I still need to research."
 • Een groeiend aantal ouders komt naar VisionAfrika voor advies over hun kinderen. 
 • Sociale vaardigheden: "They initially found life here very different. For example, they were not aware that they should greet their teachers when they arrived in the morning and say “goodbye” when they left."
 • Computervaardigheden en zelfvertrouwen: "Although some learners were afraid of starting out as they had never worked on a computer before, over time their confidence has improved greatly and they are no longer scared of using a mouse or of making mistakes."

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017: Bijdrage ZAR 100.000 voor speciaal programma 10de klassers (kids at risk). Rapportage 2016 eerst afwachten.

2016: Bijdrage € 6.900 (ZAR 100.000) voor speciaal programma voor 10de klassers (kids at risk). Status: rapportage afwachten.

2015: Door ons ingediend projectvoorstel van VisionAfrika bij diverse vermogensfondsen bleek niet in behandeling genomen; aangepast en ingediend in 2016.

2014: Bijdrage € 1.800 voor computers en software t.b.v. naschoolse activiteiten.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.
 

Partner: Waumbe Youth Development

Website www.waumbe.co.za

Partner sinds 2016

Werkgebied Fisantekraal, Durbanville, Westkaap

Doelgroep

Jongeren 10-18 jaar.
Activiteiten Huiswerkbegeleiding, extra lessen, life skills, motivational talks.

Voor meer informatie over de activiteiten van Waumbe zie hun Factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 1.500 scholieren op basis- en high school.

Impact:

 • Waumbe changed the perception of young people 'being the problem' into their being important contributors to society which brought motivation to young people, resulting in active engagement and weekly meetings. They now take ownership of their life and enhance leadership development.
 • "Waumbe has changed my life. I gained confidence and self esteem".
 • "They groomed me to take positive actions in life and being a team player".
 • "If Waumbe were not there I would have dropped out of school due to challenges at home and in the community".
 • "Waumbe has motivated me, that is why I am enrolling in the second semester".

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: Bijdrage € 4.500 (ZAR 64.000). Wij hebben begeleiding geregeld voor deze jonge organisatie door Stichting Rhiza die o.a. assisteert bij fondsenwerving en capaciteitsopbouw.

   Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

stichting projecten zuid-afrika

Librijesteeg 105
3011 HN Rotterdam Nederland

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

social icons authorstream

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door JvR online