programma beter basisonderwijs

Kwaliteit kleuteronderwijs verbeteren. Toegang tot beter basisonderwijs.

U bent nu hier:


beter basisonderwijs

Doel van het Programma Beter Basisonderwijs is kinderen door beter onderwijs meer kans te geven op een goede start. Die goede start is helaas voor veel kinderen niet vanzelfsprekend.

geen opvang of kleuterschool

Voor miljoenen jonge kinderen in Zuid-Afrika is er geen goede opvang of kleuterschool. Het Centre for Early Childhood Development zegt daarover: "Given the immense social, educational and economic benefits of quality ECD opportunities it is imperative that every child has such an opportunity. This is an opportunity that could determine not only the destiny of a child, but also that of a nation." In het artikel 'A joint effort is needed to put an end to deprivation' kunt u meer lezen over de situatie van jonge kinderen in Zuid-Afrika.

kind met een handicap

In 1994 ging 70% van de gehandicapte kinderen niet naar school. Zo erg is het gelukkig niet meer, maar nog altijd krijgen 280.000 kinderen met een beperking geen onderwijs.

achterstand

58% van de 13-jarigen op townshipscholen en in rurale gebieden is functioneel analfabeet. In klas 5 hebben ze al een achterstand van 2 tot 2,5 jaar op kinderen op de voormalige 'witte' (model C) scholen.

below average scores

 

Het grote aantal slecht opgeleide en niet-gemotiveerde leerkrachten heeft een negatieve invloed op de schoolresultaten. In grote klassen, tot soms wel 60 kinderen in een lokaal, lopen veel kinderen een achterstand op die ze nooit meer inhalen. In een onderzoeksrapport over de kwaliteit van het onderwijs in Zuid-Afrika lazen wij: "Many ... teachers, especially those that serve poor and rural communities, have below-basic levels of content knowledge.”

Lees verder om te zien hoe Zuid-Afrikaanse partnerorganisaties werken aan oplossingen en welke resultaten zij behalen.

 

kind of kindplaats?

Als sponsorouder helpt u met schoolgeld en reiskosten. Het geld gaat rechtstreeks naar de school van het kind. Wilt u een individueel kind sponsoren? Neem dan s.v.p. contact op voor een foto en beschrijving. Het bedrag bepaalt u zelf. Lees over overhead, geef fiscaalvoordelig.

Doneer nu met iDEAL via uw eigen bank.

anbi cbf logo

brown eyes clip art clipart free clipart

Wonen in een township

 

lokale organisaties

Wij werken samen met lokale Zuid-Afrikaanse organisaties. Zij zijn met het project gestart, zijn eigenaar en runnen het. Wij ondersteunen, maar nooit alleen en ook niet zonder steun uit Zuid-Afrika zelf.

Dankzij onze partners kunnen kinderen beter basisonderwijs krijgen. Dankzij training en begeleiding van peuter- en kleuterleidsters worden jonge kinderen beter opgevangen. Dankzij uw bijdrage in schoolgeld of reiskosten kunnen kinderen naar een betere school met goed opgeleide leerkrachten die van hun werk houden. Want 'teaching is a work of heart'. 

Partners in het Programma Beter Basisonderwijs zijn: Hermanus Waldorf School, McGregor Waldorf School, Peter Pan Down Syndrome Centre, Rhiza-Babuyile en Zenzeleni School. Klik voor meer informatie over deze partners op de uitklapmenu's onderaan deze webpagina.

creatief denken en doen

Op de drie basisscholen waar we mee samenwerken wordt kwaliteitsonderwijs gegeven. Het zijn basisscholen voor kinderen vanaf 4 jaar. McGregor Waldorf School heeft ook een afdeling middelbare school (klas 8 tot en met 12). Creativiteit in denken en doen staat centraal. Kinderen leren er o.a. Engels lezen, schrijven en spreken. Dat geeft ze een uitstekende start als ze verder willen leren.

Een deel van de kosten van deze privéscholen wordt gedekt door overheidssubsidie. Hoewel de scholen in vergelijking met andere privéscholen redelijk betaalbaar zijn kunnen niet alle ouders het volledige schoolgeld en het busgeld betalen. En in een land zonder sociaal vangnet is het vaak ploeteren om in de basisbehoeften te voorzien. In het filmpje o.a. een muziekles op Hermanus Waldorf School.

inclusief: ieder kind telt

Peter Pan Down Syndrome Centre biedt inclusief kleuteronderwijs aan kinderen met een beperking. Inclusief betekent dat kinderen met en kinderen zonder een handicap samen leren en spelen. Dat bevordert tevens acceptatie en integratie. Voormalig partner Chaeli Campaign zegt daarover: "Physical/intellectual impairment is self-evident and can be dealt with. Disability is created by the way in which society responds to the impairment." Hieronder een filmpje met Desmond Tutu over de Chaeli Campaign.

Peter Pan geeft ook veel aandacht aan de ouders van gehandicapte kinderen. Ze leren ouders hun kind te activeren en ze maken hen sterker door ze onderling kennis en ervaring te laten delen. Van professionals krijgen ze informatie over de oorzaken en gevolgen van bepaalde handicaps. 

Waldorfscholen in Zuid-Afrika. Klik op de foto en start de film.

film waldorf ubuntu

Desmond Tutu over Chaeli. Klik op de foto en start de film.

film chaeli+tutu

startende kleuterscholen

Veel kleuterscholen worden gestart door vrouwen, vaak in hun eigen huis. Bukeka Mandlantse is zo'n vrouw: "I noticed there were lots of children playing on the streets. I wanted to make sure they were protected from harm, like abuse and kidnapping." Met training en begeleiding van leidsters en besturen van (startende) kleuterscholen zorgt onze partner, Rhiza-Babuyile voor:

 • Goed opgeleide leidsters die veilige opvang bieden en ontwikkelingsstimulerende activiteiten.
 • Actieve bestuursleden.
 • Kleuterscholen die voldoen aan alle eisen qua veiligheid, hygiëne, management en onderwijskwaliteit. Binnen 2-3 jaar krijgen de meeste door Rhiza-Babuyile begeleide kleuterscholen subsidie van de Zuid-Afrikaanse overheid.
 • Een redelijk inkomen voor hardwerkende vrouwen. Wij noemen ze 'power women'.
 • Last but not least: beter onderwijs voor jonge kinderen.

 

Kleuteronderwijs is belangrijk. Klik op de foto en start de film.

film cecd

we have the obligation to put sunshine into the hearts of our little ones. nelson mandela 

andere programma's

Wilt u meer weten over de beide andere programma's, klik dan op de links hieronder.

resultaten

Wilt u meer weten over de resultaten van ons werk en dat van onze partners?

 • In onze Jaarverslagen vindt u informatie over alle partners en het aantal kinderen dat is bereikt.
 • In Impact geven we informatie over de invloed van alle activiteiten op de doelgroep (outcome) en op de maatschappij (impact).

Links:

klik hieronder voor informatie over partners en projecten programma beter basisonderwijs

 

CECD Logo colour

Partner: Centre for Early Childhood Development (CECD) 

Website: www.cecd.org.za

Partner sinds 2003

Werkgebied

Heel Zuid-Afrika, maar vooral in de Westkaap

Doelgroep
 • Jonge kinderen 0-6 jaar uit townships.
 • Leidsters en bestuursleden van kleuterscholen en crèches.
 • Ouders van jonge kinderen.
Activiteiten
 • Stimuleren van beleid en de uitvoering daarvan die de omstandigheden voor jonge kinderen verbeteren.

 • Het helpen van beleidsmakers bij het vinden van betaalbare manieren van het aanbieden van diensten voor de ontwikkeling van het jonge kind.

 • Het promoten van effectieve, betaalbare en repliceerbare modellen voor de ontwikkeling van het jonge kind.

 • Het ondersteunen en versterken van organisaties en gemeenschappen die diensten aanbieden voor de ontwikkeling van het jonge kind.

 • Het ontwikkelen van partnerschappen met organisaties die programma’s voor de ontwikkeling van het jonge kind implementeren.

 • Het stimuleren van bewustwording over de ontwikkeling van het jonge kind door het ontwikkelen en verspreiden van informatie en publicaties.

 • Het ondersteunen van gemeenschappen bij het vestigen van centra voor opvang en scholing voor jonge kinderen.

 • Het verstrekken van trainingen aan kleuterleidsters.

Voor meer informatie zie CECD factsheet.

Bereik en impact

Bereik: 16.000 jonge kinderen, leidsters en bestuurders van kleuterscholen en crèches.

Impact bij kinderen: kwaliteitsonderwijs voor jonge kinderen uit kansarme milieus heeft veel positieve effecten:

 • Betere resultaten op de basisschool.
 • Minder kans om betrokken te raken bij criminaliteit.
 • Later meer kans op een baan.
 • Minder tienermoeders.

Impact bij kleuterscholen:

 • Begeleide kleuterscholen zijn geregistreerd bij het Department of Social Development en als ze ook een Grade R(eadiness) hebben, bij het Department of Education. Dat kan alleen omdat ze dankzij de training voldoen aan de voorwaarden voor veiligheid, voeding, hygiène en onderwijskwaliteit. Een leidster: "I learnt how to create and fill in application letters, and now 47 of 50 children are subsidised and there are 20 Grade Rs who are registered."
 • Bestuursleden zijn actiever geworden omdat ze beter begrijpen wat hun rol is.
 • Kleuterscholen hebben een adequaat financieel en administratief systeem, o.a. voor het innen van de ouderbijdrage, overheidssubsidie en andere inkomsten.
 • Leidsters en medewerkers krijgen een beter salaris omdat er meer inkomsten zijn. 
 • Kleuterscholen beschikken over geschikte speelleermaterialen en leidsters weten hoe die te gebruiken.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017

Wij hebben het Centre for Early Childhood Development enorm zien groeien. Deze organisatie is inmiddels 'te groot' voor ons en we kunnen met onze donateurs het verschil niet meer maken. We zullen CECD dus geen financiële steun meer verstrekken. Wel blijven we onze partnernieuwsbrief sturen met informatie over andere donoren, websites, publicaties e.d. Onze nieuwe kleuterschoolpartner wordt Rhiza Babuyile, een organisatie die net als CECD startende kleuterscholen begeleidt op de weg naar zelfstandigheid.

2016: bijdrage R 100.000 (€ 6.900) voor training en begeleiding leidsters en besturen 10 kleuterscholen. Status: rapportage afwachten.

2015: R 100.000 (€ 7.500). Bereik: 11 kleuterscholen en 3 dependances die opvang bieden aan 1.144 kinderen tussen 0 en 6 jaar. 86 leidsters en 10 vrijwilligers krijgen training.

2014: R 100.000 (ca. € 8.000). Bereik: 13 kleuterscholen die opvang bieden aan 1.000 kinderen tussen 0 en 6 jaar.

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

chaeli

Partner: Chaeli Campaign  

Website www.chaelicampaign.co.za   

Partner sinds 2013. Met een aanloop in 2007. Toen bemiddelden we voor de Kiwanis Club Krommerijn-Zeist die op zoek was naar een project met 'kinderen' en 'medisch' als belangrijkste insteek. Dankzij de steun van de Kiwanis kon er een therapieruimte worden ingericht met een breed scala aan hulpmiddelen.

Werkgebied  Alle provincies, maar vooral in townships in de Westkaap.
Doelgroep
 • Kinderen met een beperking.
 • Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking.
 • Leerkrachten en basisscholen.
Activiteiten Chaeli Campaign maakt voor kinderen met een beperking de omgeving toegankelijk, letterlijk en figuurlijk met:
 • Kleuteronderwijs (jonge kinderen met en zonder een beperking samen naar school).
 • Verstrekken van hulpmaterialen.
 • Oefentherapie.
 • Rolstoeldansen en andere sportactiviteiten.
 • Steun en voorlichting aan ouders en de gemeenschap.
 • Activeren van de kinderen als 'agents of change' zodat er anders tegen kinderen met een beperking wordt aangekeken.
Bereik en impact

Bereik: 2.000 kinderen, 600 ouders, 100 onderwijzers, 20 basisscholen

Impact:

 • Chaeli Campaign is een prachtig voorbeeld van de kracht en het initiatief van kinderen. Het begon allemaal met het spastische meisje Chaeli dat een rolstoel nodig had. Zij is een belangrijk rolmodel. In 2011 kreeg ze de International Children's World Peace Prize. In 2012 ontving ze de 'Medal for Social Activism' van de Nobelprijs voor de Vrede.
 • Een moeder schreef toen haar dochter na lang aarzelen voor het eerst naar rolstoeldansen ging: "She was so stoked yesterday, in her own words "I have never felt that alive.
 • Jongeren van Chaeli Campaign doen jaarlijks mee met de World Championships Wheelchair Dancing in Cuijk. In 2014 en 2015 gingen ze met diverse medailles naar huis. 
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

Wij hebben de Chaeli Campaign enorm zien groeien. Deze organisatie is inmiddels 'te groot' voor ons en we kunnen met onze donateurs het verschil niet meer maken. We zullen Chaeli dus geen financiële steun meer verstrekken. Wel blijven we onze partnernieuwsbrief sturen met informatie over andere donoren, websites, publicaties e.d.

2014: €2.700 voor inclusief kleuteronderwijs en voor steun en voorlichting aan ouders in townships rond Kaapstad (maandelijkse gespreksgroepen).

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

hws

Hermanus Waldorf School (HWS)

Website www.hermanuswaldorf.co.za

Partner sinds 2003

 

Werkgebied

Mount Pleasant, Sandbaai, Zwelihle (Overstrand Municipality) in de Westkaap.

Doelgroep

Kinderen uit townships rond Hermanus. De school staat aan de rand van de grootste township.

Activiteiten
 • Kwaliteitsonderwijs van peuterklas tot en met klas 7.
 • Naschools programma met sport (voetbal, fietsen, volleybal en fitness) en schaken.
 • Naast academische ontwikkeling ook veel aandacht voor creatieve ontwikkeling: tekenen en schilderen, dans, muziek.
 • Eigen groententuin voor onderwijsdoeleinden en schoolmaaltijden.

Voor meer informatie zie:

Bereik en impact

Bereik: 142 leerlingen 3-14 jaar.

Impact:

 • The cultivation of the imaginative power of each individual child is paramount as a foundation for the healthy development of creative and critical thinking in adolescence.
 • Empirical tests have shown Waldorf students to be better motivated to study science and achieving superior scientific understanding compared to equivalent state school students.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: bijdragen van sponsorouders en anderen voor individuele kinderen en kindplaatsen worden per kwartaal overgemaakt.

2015: bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen. Tevens bijdrage voor leesmethode en bouwkundige verbeteringen, totaal € 6.200.
2014: bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen.

 

Ouders kunnen maar 28% bijdragen en de overheidssubsidie (HWS is een private school) bedraagt 34% van de totale kosten. Blijft over een gat van 38%. Daarvoor is uw bijdrage hard nodig. De salarissen zijn laag, leerkrachten op HWS verdienen minder dan ze op een townshipschool zouden krijgen. Maar voor dit team - en voor de teams op de twee andere scholen die wij steunen - geldt 'teaching is a work of heart' want kinderen staan centraal.

hws 62

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

MWS Logo for SPZA laatste

McGregor Waldorf School (MWS)

Website www.mcgregorwaldorf.org.za

Partner sinds 2008

Werkgebied McGregor en omgeving, veel leerlingen uit townships van McGregor, Robertson (Zolani) en Ashton (Qubela).
Doelgroep

Kinderen met verschillende culturele, sociaal-economische en taalachtergrond in de gemeente Langeberg en daarbuiten.

Activiteiten
 • Kwaliteitsonderwijs van kleuterklas tot en met klas 7.
 • High school: klas 8 tot en met 12, met een National Senior Certificate curriculum.
 • Naast academische ontwikkeling ook veel aandacht voor creatieve ontwikkeling: tekenen en schilderen, dans, muziek en een hoogstaand toneelprogramma waar vaardigheden zoals actieve beheersing van het Engels verder worden ontwikkeld.
 • Hostel voor kinderen die ver weg wonen.
 • Eigen groententuin voor onderwijsdoeleinden en schoolmaaltijden.

Voor meer informatie zie Factsheet McGregor Waldorf School.

Bereik en impact

Bereik: 150 kinderen 3-18 jaar

Impact: 

 • The cultivation of the imaginative power of each individual child is paramount as a foundation for the healthy development of creative and critical thinking in adolescence.
 • Empirical tests have shown Waldorf students to be better motivated to study science and achieving superior scientific understanding compared to equivalent state school students.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: bijdragen van sponsorouders en anderen voor individuele kinderen en kindplaatsen worden per kwartaal overgemaakt.

2015: bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen, totaal € 1.850.

2014:  € 2.700 bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen. 

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

peter pan

Peter Pan Down Syndrome Centre

Website www.peterpan.org.za

Partner sinds 2011

Werkgebied Kaapstad en omgeving
Doelgroep
 • Kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, met en zonder ‘special needs’

 • Volwassenen met ‘special needs’ die als vrijwilliger of betaalde kracht in het centrum actief zijn

Activiteiten
 • Volledig verzorgde dagopvang voor kinderen met en kinderen zonder een beperking. Verhouding 1:3.

 • Naschoolse opvang voor kinderen met een beperking.

 • Bewustwordings- en ondersteuningsprogramma’s.

 • Training en werkvoorziening voor volwassenen met een beperking.

 • Het faciliteren van jonge vrijwilligers met of zonder een beperking uit Zuid-Afrika en daarbuiten

 • Runnen van een pilot-trainingsprogramma in inclusief onderwijs voor kleuterscholen en crèches in Gugulethu met als doel het bevorderen van de integratie van gehandicapte kinderen in basisonderwijs.

Voor meer informatie zie Factsheet Peter Pan.#%26zoom=100%26navpanes=1%26pagemode=none%26toolbar=1" target="_BLANK">
Bereik en impact

Bereik: 90 kinderen en 6 volwassenen.

 

Impact: De door Peter Pan gestarte Focus Group voor ouders van kinderen met een beperking in Mfuleni (township bij Kaapstad) besloot om een eigen kleuterschool te starten. Peter Pan is gevraagd om dit te begeleiden.

Peter Pan: "This is such an inspiration to the community of Mfuleni. We can now assist this centre in assisting and supporting parents of special needs children and invite the community to embrace their children as part society."

Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: bijdragen van sponsorouders en anderen voor individuele kinderen en kindplaatsen worden per kwartaal overgemaakt.

2015: bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen en een bijdrage uit het Laurafonds (fonds op naam). Tevens bijdrage voor enkele verbeteringen aan het gebouw (plaats voor 20 extra kinderen), totaal € 5.000.
2014:  € 750 bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen en een bijdrage uit het Laurafonds (fonds op naam).

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

Rhiza Babuyile

Website http://rhizababuyile.org.za/

Partner sinds 2017

Werkgebied Fisantekraal
Doelgroep

Kinderen 0-6 jaar

Activiteiten

Training en opleiding leidsters en bestuurders, tevens begeleiding en advies gedurende 3 jaar totdat de school zelfstandig kan functioneren èn overheidssubsidie krijgt.

Voor meer informatie zie Factsheet Rihiza-Babuyile.

Bereik en impact 80 kinderen 0-6 jaar.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2017: Bijdrage ZAR 100.000 voor kleuterschool te Fisantekraal.

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

 

zenzelenischool

Zenzeleni School 

Website www.cfce.org.za

Partner sinds 2004

Werkgebied

Township Khayelitsha bij Kaapstad, Western Cape.

Doelgroep

Kinderen 5-15 jaar uit Khayelitsha. De school staat midden in het township (site C).

Activiteiten
 • Kwaliteitsonderwijs van peuterklas tot en met klas 7.
 • Naast academische ontwikkeling ook veel aandacht voor creatieve ontwikkeling: tekenen en schilderen, muziek, handwerken en toneel.
 • Eigen groententuin voor onderwijsdoeleinden en schoolmaaltijden.
 • Trainingsschool voor onderwijzers in opleiding bij het Centre for Creative Education
Zie ook Factsheet Zenzeleni.
Bereik en impact

Bereik: 260 kinderen van 5-15 jaar.

Impact: 

 • The cultivation of the imaginative power of each individual child is paramount as a foundation for the healthy development of creative and critical thinking in adolescence.
 • Empirical tests have shown Waldorf students to be better motivated to study science and achieving superior scientific understanding compared to equivalent state school students.
Ondersteuning SPZA (laatste 3 jaar)

2016: bijdragen van sponsorouders en anderen voor individuele kinderen en kindplaatsen worden per kwartaal overgemaakt.

2015: bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen, totaal € 1.200.
2014  € 1.300 (bijdragen van sponsorouders voor individuele kinderen en kindplaatsen).

 

Wilt u bijdragen aan dit project? Doneer dan via iDEAL op deze site.

stichting projecten zuid-afrika

Librijesteeg 105
3011 HN Rotterdam Nederland

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

social icons authorstream

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door JvR online