U bent nu hier:

anbi pagina

erkend

Stichting Projecten Zuid-Afrika is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In 2022 zal SPZA ophouden te bestaan. Voor de meest recente informatie kunt u de laatste Ubuntu nieuwsbrief lezen. De laatste jaarstukken zijn in voorbereiding.

De overheid verlangt dat erkende ANBI's ingaande 1 januari 2014 bepaalde informatie via internet bekendmaken. Op de site van de Belastingdienst staat een overzicht van erkende ANBI's.

 

 

 

anbi informatie spza

Naam: Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - South Africa Foundation.
Fiscaal nummer (RSIN): 8092.14.295.
Kamer van Koophandel: 30164717.
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF): tot en met 2020 erkend goed doel. Keurmerk opgezegd omdat SPZA met ingang van 2021 geen fondsenwervende instelling meer is.
Contactgegevens zie: Contact.
Bestuurssamenstelling zie: Jaarverslagen op webpagina Publicaties.
Beleidsplan zie: Beleidsplan en begroting 2021.
Beloningsbeleid: SPZA heeft geen personeel in dienst. Het bestuur werkt pro deo, evenals de ondersteunende vakspecialisten. Voor meer informatie zie: Over SPZA.
Doelstelling zie: Over SPZA.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten zie: Jaarverslagen op webpagina Publicaties.
Financiële verantwoording zie: Jaarrekeningen op webpagina Publicaties.

Privacybeleid is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Links:

 

 

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de pagina over Privacy.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized