U bent nu hier:

stichting projecten zuid-afrika gaat stoppen

SPZA heeft besloten haar activiteiten op 31 december 2021 stop te zetten. Met onze exitstrategie hebben we geprobeerd dat zo zorgvuldig mogelijk te doen.Hoewel het moment van de beëindiging, gezien de situatie en ontwikkelingen in Zuid-Afrika, niet gunstig is, is de exitstrategie reeds lang voor de COVID-pandemie ingezet. Het SPZA-bestuur is van mening dat zij onvoldoende is toegerust om optimaal te blijven inspelen op de nieuwe ontwikkelingen van deze tijd. De enorme impact van internet en social media vraagt een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. De jongere generatie is beter toegerust voor deze nieuwe ontwikkelingen en kansen. Uiteraard willen we langs de zijlijn mee blijven denken en helpen waar we dat kunnen. Daarom stelt SPZA haar kennis en netwerk beschikbaar aan initiatiefnemers die actief zijn of willen worden in townships in Zuid-Afrika. De exitstrategie betekent dat SPZA reeds in 2020 is gestopt met het financieren van aanvragen van nieuwe partners. Bestaande partners zijn vanaf 2019 geïnformeerd over het  voornemen om de activiteiten af te bouwen. In samenspraak is gekeken hoe en waarmee zij in de afbouwfase nog ondersteund konden worden. Hiervoor is zoveel mogelijk ingeteerd op het eigen vermogen. Inmiddels hebben alle Zuid-Afrikaanse partners een exit grant ontvangen, sommige met extra steun van Wilde Ganzen. Het geld dat we over hebben gaat ook naar Zuid-Afrika, naar Sparkle Kids, voor studiefinanciering voor jongeren. In onze jaarstukken over 2021 zetten we onze Zuid-Afrikaanse partners een laatste maal voor het voetlicht en doen wij verslag van onze activiteiten.

afscheid van zuid-afrikaanse partners

Onderdeel van de exitstrategie was uiteraard ook afscheid nemen van onze Zuid-Afrikaanse partners. De afscheidswoorden die verschillende partners ons ten stuurden geven weer hoe zij onze samenwerking hebben ervaren.

'Hereby, we wish to salute you for par excellence service to our after-care centre as well the broader Dysselsdorp community. Over the years we foster good interpersonal relations and you always tried to pay us a visit when you could - to keep that personal touch. Your contributions and encouragements will be sorely missed. In times of difficulty you were our rock and pillar of strength.’

'SPZA has been a loyal supporter of Net vir Pret since the beginning and your help and encouragement, not to mention your frequent visits over the years, has been very important to us.

You have been with us from day one. When no one understood our vision and you believed and made it a point to assist financially.’ Waumbe Development Centre

Meer weten over deze fantastische organisaties? Zolang onze website nog online is, kunt u hun nieuwsbrieven, jaarstukken en rapporten lezen via de pagina Publicaties.

netwerk zuid-afrika

De Netwerkdagen die wij enkele jaren hebben georganiseerd zijn nu in handen van Partin en Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft bovendien het moderatorschap van de Linkedin Netwerkgroep Zuid-Afrika van ons overgenomen.

dank aan donateurs en donororganisaties

Wij bedanken alle donateurs en donorganisaties voor hun steun aan onze Zuid-Afrikaanse partners, gedurende de afgelopen 21 jaar. Zonder die steun hadden wij ons werk niet kunnen doen. Heel veel dank!

Naar alle Ubuntu abonnees hebben we de laatste editie van onze nieuwsbrief gestuurd. U kunt de nieuwsbrief  lezen op de webpagina Publicaties.

u kunt blijven steunen

Graag bevelen wij ondervermelde kleine Nederlandse organisaties aan. Zij zijn al jaren actief in Zuid-Afrika en hun aanpak lijkt op die van SPZA want ook zij zien capaciteitsopbouw als een belangrijk speerpunt voor ontwikkeling. Op hun website vindt u meer informatie.

Stichting Mzamomhle (kleuterscholen)

Stichting Leweza (vakopleidingen voor jongeren)

Stichting Zulu Aid (HIV/AIDS centrum voor vrouwen en kinderen)

Stichting VisionAfrika (basisscholen alsmede huiswerkbegeleiding voor high school leerlingen)

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de pagina over Privacy.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized