lokale partners

Onze partners in Zuid-Afrika zijn kleine organisaties die de cultuur van het land kennen en dichtbij de doelgroep zitten. Met professionele medewerkers die hun werk met hoofd én hart doen.

samen het verschil maken

Wij verbinden mensen en organisaties. Allemaal met een ideaal. Samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren in townships. Onderwijs is daarvoor de sleutel.

U bent nu hier:

 stichting projecten zuid-afrika

Fijn dat u onze site bezoekt. Deze site is voor ons een belangrijk kanaal om donateurs en donororganisaties op de hoogte te houden. En om informatie te geven aan iedereen die belangstelling heeft voor onze doelgroep in Zuid-Afrika: kinderen en jongeren in townships en op boerderijen. Wij - Stichting Projecten Zuid-Afrika - steunen sinds 2000 onderwijsprojecten van partnerorganisaties in Zuid-Afrika. Met úw hulp. Doneer nú.

laatste nieuws

 • Alle partners hebben een exemplaar ontvangen van het nieuwe boek van Frank Julie 'Fundraising strategies for struggling NPO's'. Sakhi+book

 

 • Sparkle Kids, een kleine Zuid-Afrikaanse organisatie in Hermanus, helpt jonge mensen uit townships verder te komen door studie en werk. Ze vierden onlangs hun 10-jarig bestaan en staan in 'Just a glimpse, 10 years or Spakle Kids' stil bij de stichters, Angie en Theo Krynauw, en de mensen die zij om zich heen hebben verzameld. In dit boek vertellen ze bovendien het verhaal van 10 jonge mensen, die ondanks hartbrekende tegenslagen bleven geloven in en werken aan een betere toekomst. Download hier. Gebruik de donatieknop hiernaast voor een gift aan deze prachtige organisatie.

wg logo

Als onderdeel van onze exitstrategie hebben we onze Zuid-Afrikaanse partners een exit grant toegezegd. Wilde Ganzen wilde, mits partners bereid waren een projectvoorstel in te dienen dat aan hun voorwaarden voldeed, een extra bedrag beschikbaar stellen. Uiteindelijk zijn er zes projecten aangemeld, die allemaal  door de selectie zijn gekomen.

 • Wilde Ganzen heeft 1/3 deel (ruim 4.200 euro) gesubsidieerd van een nieuw project van Waumbe Youth Development, onder voorwaarde dat SPZA de rest subsidieert (8.400 euro). Waumbe heeft dankzij hun vorig jaar verworven accreditatie een opdracht in de wacht gesleept om 100 jonge mensen computertraining te geven. De subsidie is bestemd voor extra hardware, lesmateriaal, de inzet van Waumbes eigen trainers en catering. Op de foto hieronder de eerste groep tijdens de training.© Waumbe

Waumbe+

 • Ook voor de financiering van een Master Train the Trainer cursus van Young People @Work heeft Wilde Ganzen 1/3 deel voor haar rekening genomen (ca. 2.600 euro). SPZA droeg ca. 5.200 euro bij aan een intensieve training voor jonge mensen die computerles willen gaan geven. Verder is bijgedragen aan het project Youth Business Network, met het doel jonge entrepreneurs op weg te helpen.
 • Verder heeft Wilde Ganzen een project van het Fundraising Mentoring Network (FMN) goedgekeurd. Ook hier is de verdeling 1/3 financiering Wilde Ganzen (ruim 2.300 euro) en 2/3 SPZA (ruim 4.500 euro). De subsidie is bestemd voor capaciteitsopbouw bij Zuid-Afrikaanse organisaties o.a. door workshops, online support en strategisch advies via sociale media. Verder helpt FMN bij de start van strategische partnerships en bij de opzet van netwerken van leden onderling. Bovendien biedt het netwerk mentoring en coaching. Meer dan 200 organisaties zijn al lid van FMN.
 • Inmiddels is ook een projectvoorstel van FRASA (Food Relief Alliance of South Africa) door Wilde Ganzen geaccepteerd voor subsidie. Een belangrijke component van dit project is capaciteitsopbouw voor kleine Zuid-Afrikaanse organisaties (job shadowing programme, workshops and online training). De kostenverdeling is opnieuw 2/3 SPZA (4.000 euro) en 1/3 Wilde Ganzen (ruim 2.000 euro). Bekijk hier een filmpje over de activiteiten van FRASA.
 • De laatste aanvraag, van Net vir Pret, voor de inrichting van werkplaatsen en training voor jonge mensen die zich willen bekwamen in textielontwerp en houtbewerking, is inmiddels ook goedgekeurd. SPZA draagt ruim 8.000 euro bij en Wilde Ganzen 4.000 euro.

U kunt NU via de donatieknop bijdragen aan deze prachtige projecten.

dank voor alle steun

 

dank

it is in your hands to create a better world for all who live in it. nelson mandela

programma's en resultaten

Alle projecten zijn verdeeld over drie programma's: Beter Basisonderwijs, Buitenschoolse Activiteiten en Studiefinanciering. Hoe wij partnerorganisaties en hun projecten selecteren leest u in Over SPZA. Onze resultaten, maar in het bijzonder die van onze partners, vindt u in de Jaarverslagen en in het document Impact. Meer over de programma's kunt u lezen op de pagina Ons werk en via de links onderaan deze pagina.

Enkele voorbeelden van de behaalde resultaten:

 • Meer dan 100.000 kinderen en jongeren bereikt
 • Ruim 250 holiday schools gesteund
 • Holiday schools model meer dan 16.000x gedownload
 • 2.000 townshipjongeren hebben als vrijwilliger geholpen
 • Meer dan 30 kleuterscholen konden op eigen benen verder dankzij alle verbeteringen waardoor ze in aanmerking kwamen voor overheidssubsidie
 • 35 studenten konden dankzij een beurs hun studie afmaken
 • SPZA won met haar jaarverslag driemaal de Transparantprijs voor goede doelen (categorie kleine organisaties) en eindigde tweemaal in de top 10 van de Trouw Goede Doelen Top 50.

Het meest recente nieuws over SPZA en over partners in Zuid-Afrika staat op deze pagina onder 'nieuws', op de pagine Publicaties en in onze nieuwsbrief Ubuntu (voor aanmelden zie de bruine balk onderaan deze webpagina). Veel meer resultaten vindt u in onze Jaarverslagen en in het document Impact.

Links:

 • Meer over SPZA (o.a. doelstelling, kernwaarden, strategie, gedragscodes, overheadkosten, toegevoegde waarde, governance)
 • Lees wat mensen, organisaties en bedrijven van SPZA vinden in Testimonals
 • Nieuwsbrief Ubuntu en jaarstukken SPZA zie Publicaties
 • Nieuwsbrieven en jaarstukken Zuid-Afrikaanse partners zie Publicaties
 • Impact (Pdf)

onderwijs is de sleutel

Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Ieder kind verdient een kans om de armoede te ontgroeien. Nelson Mandela zei over onderwijs: "Education is the most powerful weapon to change the world."

Bekijk een filmpje van een van onze voormalige partners: naar film.

Op dit moment profiteren lang niet alle kinderen in Zuid-Afrika in gelijke mate van het onderwijssysteem.

 • Er zijn nog veel townshipscholen met slecht opgeleide leerkrachten en klassen tot wel 60 leerlingen.
 • Kinderen op townshipscholen hebben in klas 5 al een achterstand van 2 jaar op kinderen op de voormalige 'witte' scholen.
 • 95% van de werklozen (geen werk en niet in opleiding) tussen de 15 en 34 jaar woont in een township.

Stichting Projecten Zuid-Afrika richt zich daarom op het stimuleren van meer toegang tot beter onderwijs. In het kleuter- en basisonderwijs steunt SPZA scholen waarin goed opgeleide leerkrachten een veilig leerklimaat bieden. Zodat kinderen zich zowel cognitief als affectief kunnen ontwikkelen. Bij buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren zijn plezier, leren en een veilige omgeving belangrijk. Door extra lessen en studiebeurzen krijgen meer jongeren de kans door te stromen naar het hoger onderwijs en zich te bewijzen op de arbeidsmarkt. Ook steunen we opleiding en training voor laag opgeleide jonge werklozen.

Want het ontbreekt niet aan talent, maar aan kansen "De verdeling van talent is universeel, de verdeling van kansen niet" (William Kamkwamba). Op zijn 14de bouwde hij van afval een windmolen en redde daarmee zijn familie van honger en armoede. In 2019 verscheen een film over zijn leven 'The boy who harnessed the wind'.

wilt u het verschil maken?

Investeer dan samen met ons in de toekomst van een kind. Want ieder kind verdient een kans om de armoede te ontgroeien. Minimaal 95% van uw gift (op NL51 TRIO 0390 4376 03 t.n.v. Stichting Projecten Zuid-Afrika) gaat naar Zuid-Afrika. Lees over overhead.

ANBI FC +geel 2017 02 17 11 44 06 UTC


Doneer nu met uw smartphone en de iDEAL QR code of gebruik het keuzemenu. In 2020 gaven mensen gemiddeld € 150.

SPZA Donatie QR 1 10.000

 

  brown eyes clip art clipart free clipart

film onderwijs is de sleutelKlik hier om de film te starten.

stichting projecten zuid-afrika

Rusthoekstraat 20A
2584 CV Den Haag  Nederland

IBAN: NL51 TRIO 0390 4376 03
t.n.v. Stichting Projecten Zuid-Afrika

e-mail: info(at)spza.org
Telefoon: +31(0)182 - 582035 (voorzitter)
Fax +31(0)84 - 7352214 (Nederland)
Fax +27(0)86 - 5122860 (Zuid-Afrika)

volg ons...

inschrijven nieuwsbrief

facebook

youtube

twitter

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de Disclaimer en de pagina's over Privacy en Garanties.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized