U bent nu hier:

stichting projecten zuid-afrika is opgeheven

SPZA heeft haar activiteiten gestaakt. Op 15 december 2022 is de stichting uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 10 januari 2023 is daarmee automatisch de ANBI-status ingetrokken.

Met onze exitstrategie hebben we geprobeerd onze exit zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Hoewel het moment van de beëindiging, gezien de situatie en ontwikkelingen in Zuid-Afrika, niet gunstig is, is de exitstrategie reeds lang voor de COVID-pandemie ingezet. Het SPZA-bestuur is van mening dat zij onvoldoende is toegerust om optimaal te blijven inspelen op de nieuwe ontwikkelingen van deze tijd. De enorme impact van internet en social media vraagt een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. De jongere generatie is beter toegerust voor deze nieuwe ontwikkelingen en kansen. Uiteraard willen we langs de zijlijn mee blijven denken en helpen waar we dat kunnen. Daarom stelt SPZA haar kennis en netwerk beschikbaar aan initiatiefnemers die actief zijn of willen worden in townships in Zuid-Afrika. De exitstrategie betekent dat SPZA reeds in 2020 is gestopt met het financieren van aanvragen van nieuwe partners. Bestaande partners zijn vanaf 2019 geïnformeerd over het voornemen om de activiteiten af te bouwen. In samenspraak is gekeken hoe en waarmee zij in de afbouwfase nog ondersteund konden worden. Hiervoor is zoveel mogelijk ingeteerd op het eigen vermogen. Inmiddels hebben alle Zuid-Afrikaanse partners een exit grant ontvangen, sommige met extra steun van Wilde Ganzen. Het geld dat we over hadden is ook naar Zuid-Afrika gegaan, naar Sparkle Kids, voor studiefinanciering voor jongeren. In onze jaarstukken over 2021 zetten we onze Zuid-Afrikaanse partners een laatste maal voor het voetlicht en doen wij verslag van onze activiteiten.

requests for funding

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) - South Africa Foundation supported local projects and organizations in South Africa and focused on kids at risk. Our 'core business'​ was education and capacity building.
The organization was founded in 2000 and was disbanded in 2022. Remaining funds were donated to South African partners (exit grants). After submitting a grant proposal six exit grants were topped up by Wilde Ganzen. Please visit our web page Publicaties for more information.

afscheid van zuid-afrikaanse partners

Onderdeel van de exitstrategie was uiteraard ook afscheid nemen van onze Zuid-Afrikaanse partners. De afscheidswoorden die verschillende partners ons ten stuurden geven weer hoe zij onze samenwerking hebben ervaren.

'Hereby, we wish to salute you for par excellence service to our after-care centre as well the broader Dysselsdorp community. Over the years we foster good interpersonal relations and you always tried to pay us a visit when you could - to keep that personal touch. Your contributions and encouragements will be sorely missed. In times of difficulty you were our rock and pillar of strength.’

'SPZA has been a loyal supporter of Net vir Pret since the beginning and your help and encouragement, not to mention your frequent visits over the years, has been very important to us.

You have been with us from day one. When no one understood our vision and you believed and made it a point to assist financially.’ Waumbe Development Centre

Meer weten over deze fantastische organisaties? Zolang onze website nog online is, kunt u hun nieuwsbrieven, jaarstukken en rapporten lezen via de pagina Publicaties.

netwerk zuid-afrika

De Netwerkdagen die wij enkele jaren hebben georganiseerd zijn nu in handen van Partin en Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft bovendien het moderatorschap van de Linkedin Netwerkgroep Zuid-Afrika van ons overgenomen.

dank aan donateurs en donororganisaties

Wij bedanken alle donateurs en donorganisaties voor hun steun aan onze Zuid-Afrikaanse partners, gedurende de afgelopen 22 jaar. Zonder die steun hadden wij ons werk niet kunnen doen. Heel veel dank!

Naar alle Ubuntu abonnees hebben we de laatste editie van onze nieuwsbrief gestuurd. U kunt de nieuwsbrief  lezen op de webpagina Publicaties.

u kunt blijven steunen

U kunt initiatieven in Zuid-Afrika blijven steunen via kleine Nederlandse organisaties of via het Zuid-Afrika Fonds van de Koning Boudewijnstichting.

via kleine Nederlandse organisaties

Graag bevelen wij ondervermelde kleine Nederlandse organisaties aan. Zij hebben de ANBI-status en zijn al jaren actief in Zuid-Afrika. Hun aanpak lijkt op die van SPZA want ook zij zien capaciteitsopbouw als een belangrijk speerpunt voor ontwikkeling. Op hun website vindt u meer informatie over hun werk en hoe u kunt helpen.

Stichting Mzamomhle (kleuterscholen)

Stichting Leweza (vakopleidingen voor jongeren)

Stichting Zulu Aid (HIV/AIDS centrum voor vrouwen en kinderen)

Stichting VisionAfrika (basisscholen alsmede huiswerkbegeleiding voor high school leerlingen)

via het Zuid Afrika Fonds van de Koning Boudewijnstichting

Indien u Zuid-Afrikaanse organisaties wilt steunen, kan dat ook via het Zuid Afrika Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, die de Nederlandse ANBI-status heeft. Uw giften aan het Fonds zijn dus aftrekbaar voor de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor een periodieke gift die u kunt regelen via dit formulier op de site van de Belastingdienst.

Het Zuid-Afrika Fonds steunt al vele jaren lokale initiatieven die kinderen en jongeren uit de arme townships in Zuid-Afrika toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs. Ook steunt het Fonds capaciteitsopbouw bij Zuid-Afrikaanse grassroots organisaties.

Voorbeelden van organisaties die steun genieten of hebben genoten van het Fonds: Food Relief Alliance of South Africa (FRASA), Music Academy for Rural Youth (MARY), Net Vir Pret, Sparklekids, The Breede Center, Township Roots, Young People @ Work, People First Foundation (PFF), Reach Make It.

Wilt u één van deze organisaties steunen, doe dan een gift via deze link of per bankoverschrijving naar Koning Boudewijn Stichting, IBAN BE10 0000 0000 0404, onder  vermelding van +++182/0370/00003+++ of I3820370 – Zuid Afrika Fonds.

Wilt u graag dat uw gift besteed wordt aan één of meer van de hiervoor genoemde organisaties, stuur dan een email naar de secretaris van het fonds houbrechts.m@kbs-frb.be. Vermeld het bedrag dat u stort en de naam van de Zuid-Afrikaanse organisatie(s) waar uw gift voor bestemd is.

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de pagina over Privacy.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized